DECEMBRIS 27, 2019

Fonds Zaļai Pasaulei

Fonda aizsākumi meklējami 2004.gadā,kad tika sākts strādāt pie vides raidījumu izveides un līdz ar to tika pulcināti vienkopus zaļi domājoši cilvēki.Lai vairāk veicinātu vides aizsardzību un izglītību,2010.gadā tika dibināts fonds un tam tika piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Fonda mērķis ir atbalstīt un veicināt vides izglītības un audzināšanas, sabiedrības informēšanas pasākumus, enerģijas taupīšanu, atjaunojamo enerģiju izmantošanu, dabas daudzveidības un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību, cīņu pret globālo sasilšanu un klimata pārmaiņām.
SADARBĪBAS PARTNERI: