Google+ Fonds Zalai Pasaulei

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

VidzemesPiekraste

Vidzemes Piekraste

Fonds 2011. gada nogalē uzsāka laikraksta ''Vidzemes Piekraste'' (ISSN 2255-7989; 9772255798001) izdošanu.
Pašlaik laikraksts pieejams Vidzemē (Ādažos,Siguldā,Carnikavā,Saulkrastos,Limbažos,Salacgrīvā,Ainažos un Valmierā) visos labākajos veikalos.

Laikraksts „Vidzemes Piekraste” reizi mēnesī. Laikrakstā informācija no novadiem, kultūras jaunumi, iztirzātas aktualitātes un notikumi, viedokļi, ieteikumi un idejas, mēneša intervijas ar interesantiem cilvēkiem, informācija par notikumiem vides sektorā, jaunumi grāmatu pasaulē, interesantas receptes un tām klāt saderīgi vīni, un vēl?!...katrs var sev kaut ko interesantu atrast.

Par mums

Fonds Zaļai Pasaulei

Fonda aizsākumi meklējami 2004.gadā,kad tika sākts strādāt pie vides raidījumu izveides un līdz ar to tika pulcināti vienkopus zaļi domājoši cilvēki.

Lai vairāk veicinātu vides aizsardzību un izglītību,2010.gadā tika dibināts fonds un tam tika piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Fonda mērķis ir atbalstīt un veicināt vides izglītības un audzināšanas, sabiedrības informēšanas pasākumus, enerģijas taupīšanu, atjaunojamo enerģiju izmantošanu, dabas daudzveidības un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību, cīņu pret globālo sasilšanu un klimata pārmaiņām.

Fonds ir sabiedriska labuma organizācija. Tas nozīmē, ka ziedojot Fondam Zaļai Pasaulei *juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktās nodokļu atlaides - rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt par 85 procentiem no summām, kas ziedotas, taču kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 procentus no nodokļa kopējās summas; * fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktās nodokļu atlaides - fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 procentus no gūtā apliekamā ienākuma. Ja vēlaties atgūt nodokļus par ziedojumu, tad gada pārskatam jāpievieno Finanšu ministrijas lēmums par sabiedriskā labuma statusa piešķiršanu fondam